Европейска алея на културата

Проектът „Европейска алея на културата” цели активно подобряване образа на София, включване на гражданите в този процес, превръщането им в публика за културни събития, с оглед подготовката на София за европейска столица на културата- 2019 година.

Проектът се насочва да подготви широка аудитория за голямото събитие, да формира съвременен имидж на София, като оживено средище, където са създадени различни форми за пряк диалог между арт събитията и гражданите на София. Проектът „Европейска алея на културата” цели да превърне общуването с арт събитията в част от отдиха на столичани, като това се превърне в траен културен имидж на София и традиция за нейните граждани. За тази обществено полезна кауза са включени да работят като партньори: гражданската организация- фондация „За Оборище”, район „Оборище” на СО, както и национална медия като БНР, с предаването „Врата към Европа”. Проектът „Европейска алея на културата” цели да се превърне в традиционна инициатива, която устойчиво да се впише в културния календар на район „Оборище” и на София, със своята общодостъпност и отвореност на диалога между гражданите и съвременните форми на изкуство.

Повече информация може да научите на страницата: http://alleyofculture.eu

Вашият коментар