Петър Кумитски

Smile-Factory-2

Управител на дентална клиника Смайл Фактори.

Съучредител и член на управител съвет на Фондация „За Оборище“.

Завършил 2008г. Медицински Университе – София специалност дентална медицина.

Член на Български зъболекарски съюз от 2008 г.

Член на комисия по професионална етика към СРК на БЗС.
Председател на Българска студентска стоматологична научна асоциация (2005-2007)

Член на управителен съвет на студентски съвет към  Медицински Университет – София (2003-2007)