Пролетно почистване в София

Организираното пролетно почистване от Столична община за периода от 20.03. до 18.04. 2010 г. – „Идея за чиста София”

 

Инж. Веска Георгиева

Директор на Столичен инспекторат
 
Тази година традиционното пролетно почистване на София ще стартира в навечерието на Великденските празници под мотото „Идея за чиста София“.
Целта на кампанията е не само да бъде почистен града, но и чрез личното си участие гражданите да станат съпричастни към проблемите, свързани с поддържането на чистотата.
Съгласно План-програмата и изготвения Календарен план в рамките на кампанията са обособени два основни периода.
Първият период обхваща дните преди Великден, когато акцентът ще бъде насочен към почистване домовете на гражданите, /мазета, тавани и др./ от едрогабаритни отпадъци и вторични суровини.
Втория период е от 06.04 до 18.04. 2010 г., като организацията ще бъде насочена в два основни момента:
1. Почистване на :
 
* Междублокови пространства, обществени паркинги и др. публични места на територията на Столицата;
 
* Паркове, градини и детски площадки;
 
* Дворове и прилежащи територии на училища, детски градини, ясли и др. места на съсредоточаване на подрастващите;
 
* Прилежащи територии на офиси, банки и административни сгради;
 
* Ликвидиране на незаконно образувани сметища, които са предварително картрирани от Столичен инспекторат съвместно с районните администрации;
 
2. Залесяване на градски и крайградски територии:
 
Столична община чрез Столичен инспекторат създава организация и ще координира дейността по пролетното почистване, като на горещ телефон: 9377 409, в периода на кампанията /включително събота и неделя/, гражданите могат да подават свои сигнали и предложения, за времето от 09.00 до 17.00 ч.
За осигуряване на транспортно – товарачна техника са поканени за безвъзмездно участие над 100 фирми, работещи на територията на гр. София.
До този момент са потвърдили участието си 56 от тях, като те ще предоставят в 24-те райони на СО 109 единици техника, от които :
* Транспортни машини – 70 бр.;
* Товарачна техника – 39 бр.
С тях ще се извозват безплатно събраните едрогабаритни отпадъци, за да се спестят средства от планирания общински бюджет на СО.
За осигуряване на награди за най- активните училища, детски градини, граждани и фирми, взели участие в пролетното почистване, кметът на СО със свое писмо официално се обърна към над 250 банки, застрахователни дружества, предприятия, учреждения, с призив да дарят парични и предметни награди. До този момент от тях са се отзовали :
* 57 фирми, които ще дарят предметни награди под формата на компютърни конфигурации и офис техника, DVD – плейъри, книги, тетрадки, топки, канцеларски материали, игри, сладкарски изделия, безалкохолни напитки, рекламни тениски, шапки, чадъри, часовници, ваучери за храна и др.;
* 19 фирми, които ще дарят на Столична община за пролетното почистване парични средства в размер на 16 000 лв.
Информационно обезпечаване :
 
1. В рамките на кампанията, след 07.04.2010 година (сряда), ще бъде организиран в „Борисовата градина“ (до езерото „Ариана“) – център, в който гражданите ще могат да получават при желание от тяхна страна материали необходими за почистването – чували, ръкавици за еднократна употреба и метли, както и агитационни материали;
 
2. За информационното обезпечаване на кампанията ще бъде изготвен 30- секунден радио клип и монтирани рекламни билбордове. Ще бъдат раздадени 10 хил. броя обръщения на кмета на СО към гражданите на гр. София, 5 хил. плакати и листовки, както и шапки и тениски с логото на кампанията за най- активните участници в пролетното почистване – 2010 година;
 
3. Текуща информация за хода на пролетното почистване ще бъде предоставяна ежедневно от Пресцентъра на Столична община във времето от 17,00 до 17,30 часа.
 
В рамките на кампанията, на 23.03.2010 година, в Столичната община ще се проведе кръгла маса с неправителствени организации под мотото „За чиста и зелена София“.
 
Кампанията ще бъде закрита официално на 18.04.2010 година, с концерт пред Народния театър „Иван Вазов“, където ще бъдат наградени и най – активните участници в пролетното почистване за 2010 година.
 
София 1000 ул. “Париж” № 5, тел. 9377 230, факс 9377 221, e-mail: inspectorat@inspectorat-so.org/www.inspectorat-so.org
 

 

Вашият коментар