Снимки от „Реката в светлна“ 2012

Снимки от пролетното почистване „Реката в светлина“ 2012